Bài & Ảnh: Truyền thông hạt Sàigòn-Chợ Quán

Giáo chức Công Giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán: Họp mặt đầu năm

9g ngày 1-1-2019, tại hội trường gx. Chợ Đũi, 12 thầy cô giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán đã đại diện cho các thầy cô thuộc 17 nhà thờ trong Hạt, chúc mừng năm mới cha Hạt trưởng.