Bài & Ảnh: Truyền thông giáo hạt Gò Vấp

Giáo hạt Gò Vấp: Huấn luyện thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Giáo hạt Gò Vấp đã tổ chức khóa huấn luyện thành viên HĐMVGX vào các buổi tối thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu (13,14,15/4/2016), bắt đầu từ 19g00 đến 21g00 tại nhà thờ Xóm Thuốc.