Bài & Ảnh: Truyền thông GĐPTTT

Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo tỉnh Sàigòn: Hành hương tại Ba Giồng

Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo tỉnh Sàigòn đã đến hành hương kính Các TTĐVN tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng, giáo phận Mỹ Tho vào sáng ngày 21.9.2018.  

Gia đình PTTT TGP: Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng Gia đình PTTT TGP - được cử hành lúc 09g30 ngày 02-6-2018 tại nhà thờ Xuân Hiệp, giáo hạt Thủ Đức.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Mừng bổn mạng

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP đã long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của đoàn thể vào lúc 09g30, ngày 28.5.2016, tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm TGP: Mừng bổn mạng

Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM Phaolô Bùi Văn Đọc đã cử hành trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP, lúc 09g30 ngày 04/6/2015, tại Trung tâm Mục vụ TGP.