Bài & Ảnh: Truyền thông Caritas

Caritas Sài Gòn: khai trương phòng Trị Liệu

Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng đã đến làm phép nhà, khai trương phòng Trị Liệu dành cho trẻ khuyết tật vận động, trẻ bại não tại 400/34/15 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11.