Bài & Ảnh: Truyền thông ĐCV Sài Gòn

Vài cảm nhận về buổi gặp gỡ tu sinh Cao Đài tại Hạnh Đường Hưng Đức

Sáng 12.3.2019, anh em Chủng sinh khóa XVI ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn có buổi gặp gỡ với quý Giáo sư, quý Hạnh sinh Cao Đài tại Hạnh Đường Hưng Đức - Thánh Thất Từ Vân.

Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Ngày mục vụ liên tổ 4

Sáng 20.01.2019, quý thầy liên tổ 4 của ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn đã đi thăm mục vụ tại giáo xứ Mỹ Trung, giáo điểm Mỹ Lợi và Tân Kiều thuộc giáo phận Mỹ Tho.

Đại Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn: Liên tổ 3 hành hương mục vụ

Sáng Chúa nhật 02.12.2018, quý thầy liên tổ 3 ĐCV Thánh Giuse Sàigòn đã có một ngày hành hương mục vụ tại giáo xứ An Thới Đông, thuộc huyện Cần Giờ, TGP Sài Gòn.