Bài & Ảnh: Trương Công

Giáo xứ Thủ Đức: Thánh lễ Vọng Giáng sinh

Linh mục chánh xứ giáo xứ Thủ Đức đã chủ sự Thánh lễ Vọng Giáng sinh, được cử hành lúc 21g00 ngày 24.12.2016 tại khuôn viên thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: Đêm Thánh ca Giáng sinh 2016

Giáo xứ Thủ Đức đã tổ chức Đêm Thánh ca Giáng sinh 2016 với chủ đề: “Đêm Hồng Ân Cứu Độ” vào lúc 19g00 ngày 22.12.2016 tại khuôn viên thánh đường giáo xứ.

Giới trẻ hạt Thủ Đức: Tĩnh tâm mùa Vọng

Thứ Hai 12/12/2016 và thứ Ba 13/12/2016 là hai ngày tĩnh tâm của giới trẻ hạt Thủ Đức được tổ chức lúc 18g30 với chủ đề “Tình yêu Chúa Giáng sinh”.

Giáo xứ Thủ Đức: Lễ hội ẩm thực

Hôm thứ Bảy, ngày 10-12-2016, sau Thánh lễ chiều lúc 18g30, giáo xứ Thủ Đức đã tổ chức lễ hội ẩm thực trong khuôn viên giáo xứ.

Giáo xứ Thủ Đức: Mừng bổn mạng

giáo xứ Thủ Đức trong Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ, được cử hành lúc 18g00 thứ Năm, 08.12.2016 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.