Bài & Ảnh: Trương Công

Giáo xứ Thủ Đức: Khai mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được cử hành lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 30.6.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức. 

Giáo xứ Thủ Đức: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Thánh lễ mừng kính 2 Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng của 2 giáo họ Phêrô và Phaolô, được cử hành trọng thể tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức và lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 29.6.2018.

Giáo xứ Thủ Đức: Giáo họ Gioan Baotixita mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng giáo họ Gioan Baotixita, được cử hành lúc 17g30, thứ Bảy 23.6.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: GĐPTTT mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng GĐPTTTCG lúc 18g00 thứ Sáu, ngày 08.6.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, giáo hạt Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: Hồng ân tấm bánh Giêsu

Lúc 07g00 Chúa nhật 03.6.2018, trong Thánh lễ mừng kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, 107 em thiếu nhi giáo xứ Thủ Đức đã được nhận lãnh bí tích Thánh Thể lần đầu.

Giáo xứ Thủ Đức: Bổn mạng Ban Công bố Lời Chúa

Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi, Bổn mạng Ban Công bố Lời Chúa, được cử hành trọng thể lúc 18g00 thứ Bảy 26.5.2018, tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: Giáo lý viên mừng bổn mạng

Trên đây là chia sẻ của cha Phó xứ Phaolô Nguyễn Vũ Thông trong Thánh lễ Thiếu nhi mừng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống, bổn mạng Giáo lý viên (GLV), được cử hành trọng thể lúc 8g30 Chúa nhật 20.5.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: Giáo họ Thánh Linh mừng bổn mạng

Trên đây là chia sẻ của Linh mục Phó xứ Phaolô Nguyễn Vũ Thông trong Thánh lễ Vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, bổn mạng giáo họ Thánh Linh, được cử hành trọng thể lúc 17g30, thứ Bảy 19.5.2018 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức, hạt Thủ Đức.

Giáo xứ Thủ Đức: Giáo họ Matthêu Gẫm mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, bổn mạng giáo họ Matthêu Gẫm, được cử hành lúc 17g30 ngày 11.5.2018 tại thánh đường giáo xứ.