Bài & Ảnh : Thảo Qua

Giáo xứ Tân Thành: Mừng bổn mạng giáo họ Têphanô

Thánh lễ kính thánh Têphanô – phó tế tử đạo tiên khởi, bổn mạng giáo khu IV (giáo họ Têphanô), được cử hành vào lúc 17g30 ngày 26-12-2018, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Giáo xứ Tân Thành: Mừng bổn mạng Ban Caritas

Tất cả Kitô hữu đều được mời gọi sống tâm tình bác ái, nhất là các thành viên Caritas bằng cuộc sống noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam bằng hành động thực thi bác ái.