Bài & Ảnh: Sơn Nữ SPC

Trao yêu thương

Thánh Lễ Khai giảng năm học 2013-2014, cũng là lễ bổn mạng Lưu xá sinh viên Saint Paul vào lúc 16g30 ngày 1-10-2013, tại hội trường Lưu xá, trong khuôn viên Nhà GiámTỉnh Dòng Thánh Phao-lô.

 

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres Sài Gòn: Thánh lễ Tiên Khấn (14.07.2013)

“Tất cả mọi lời khấn của các chị, dù là khấn khiết tịnh, vâng phục hay khó nghèo, đều phát xuất từ tình yêu. Mọi sự khởi đầu từ tình yêu và kết thúc trong tình yêu”