Bài & Ảnh: MVTT Tân-Chí-Thọ

Liên nhóm MVTT Tân Định - Chí hoà - Phú Thọ: Học hỏi Sứ điệp Ngày QTTT 2018

Liên nhóm MVTT Tân-Chí-Thọ đã học hỏi Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 52, vào lúc 19g thứ Ba, ngày 19.04.2018 tại giáo xứ Tân Phước.