Bài & Ảnh: Micae Bùi Thành Châu

Giáo xứ Chính Toà Sài Gòn bước vào Năm Phụng vụ mới

Giáo xứ Chính Toà Sài Gòn đã bước vào Năm Phụng vụ mới với Thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng, lúc 17g15, Chúa Nhật 30-11-2014.

Cursillo Sài Gòn kỷ niệm 5 năm tái lập

Buổi chiều, ngày 29 tháng 11 năm 2014, phong trào Cursillo Tổng Giáo phận Sài Gòn đã kỷ niệm dấu ấn 5 năm, với Thánh lễ và bữa cơm thân mật, tại Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn.