Bài & ảnh: Lê Tân

Gx. Thạch Đà: Giáo khu I mừng lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại

Vào lúc 17g00 ngày 25/01/2011, Giáo khu I thuộc giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng kính lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại, bổn mạng giáo khu.