Bài & ảnh: Lê Tân

Giaó xứ Bắc Dũng: Hồng ân Chúa Thánh Thần

ĐC Louis Nguyễn Anh Tuấn, GM TGP Sài Gòn, đã chủ tế Thánh lễ Đồng tế ban bí tích Thêm Sức cho 85 em thiếu nhi GX Bắc Dũng, hạt Xóm Mới vào 17g00 thứ Sáu 17/8/2018. 

Giaó xứ Lam Sơn: Thánh lễ Thêm Sức

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, GM GP Sài Gòn, đã chủ tế Thánh lễ ban phép Thêm Sức cho 30 em thiếu nhi GX Lam Sơn, hạt Xóm Mới vào 17g30 thứ Tư 18/7/2018. 

Kỷ niệm 60 năm Linh mục Cha Giuse Maria Nguyễn Văn Bút

Sáng 02/5/2018 tại An dưỡng viện Phát Diệm, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn 60 năm Linh mục của cha Giuse Maria Nguyễn Văn Bút.

Giáo xứ Thạch Đà: Mừng 45 năm Linh mục cha chánh xứ

Thánh lễ Rửa tội cho 29 dự tòng và mừng 45 năm LM chánh xứ Gioan Bt. Nguyễn Xuân Đức, diễn ra vào chiều 27.4.2018 tại nhà thờ Thạch Đà.

Lễ mãn khóa Lớp Kinh Thánh 100 tuần Xóm Mới

Thánh lễ mãn khóa lớp Kinh Thánh 100 tuần hạt Xóm Mới, được cử hành lúc 17g00 thứ Ba, ngày 28.11.2017 tại nhà thờ Gx. Lạng Sơn.

Giáo xứ Lạng Sơn: Hồng ân Thánh Thần

Sáng thứ Ba 11/7/2017, Đức cha phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã về giáo xứ Lạng Sơn ban bí tích Thêm Sức cho thiếu nhi và người lớn trong  giáo xứ.

Giáo xứ Thạch Đà: Ân sủng Chúa Thánh Thần

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM TGP Sài Gòn, đã chủ sự Thánh lễ Thêm Sức cho 131 em thiếu nhi và 4 người lớn tại nhà thờ giáo xứ Thạch Đà hồi 17g00 thứ Hai 3/7/2017.

Giáo xứ Châu Bình: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tĩnh tâm Mùa Chay

Nhân Chúa nhật 2 Mùa Chay 13.3.2017, cộng đoàn LCTX Gx. Châu Bình, hạt Thủ Đức đã tổ chức buổi Tĩnh tâm tại Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn, Bà Rịa.

Giáo xứ Hợp An: Hội chợ Xuân Đinh Dậu

Hội chợ ẩm thức giáo xứ Hợp An được khai mạc lúc 10g00 ngày 21.01.2017, và sẽ diễn ra trong hai ngày, từ 10g00 ngày 21 đến 22g00 ngày 22.01,2017 (24 và 25 Tết Đinh Dậu).

Giáo xứ Thạch Đà: Ban Mục vụ Giới trẻ mừng bổng mạng

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng lễ Thánh Lui Gondaza - bổn mạng BMVGT giáo xứ - vào lúc 17g15 ngày 20-6-2016.