Bài & Ảnh: Joseph Mary Thành Linh

Dòng Cát Minh tại Việt Nam được nâng lên hàng Phụ tỉnh

Thánh lễ tạ ơn thành lập Phụ tỉnh Cát Minh Việt Nam với Thánh hiệu Giuse, được cử hành lúc 09g30 ngày 19.3.2019 tại thánh đường giáo xứ Tân Định, TGP Sài Gòn.