Bài & Ảnh: Gx. Tam Hà

Giáo xứ Tam Hà: Gia Đình Con Đức Mẹ mừng bổn mạng

Thánh lễ bổn mạng các chị em trong Gia Đình Con Đức Mẹ Giáo xứ Tam Hà, được tổ chức vào lúc 17g30 thứ Hai 9/12/2013, tại Thánh đường Giáo xứ Tam Hà.