Bài & Ảnh: BBT WGPHN

Thánh lễ Bế Mạc Đại Hội Giáo Lý Viên Tổng Giáo phận Hà Nội 2019

Vào lúc 15g30 thứ Năm, ngày 07.3.2019, Đức TGM Marek Zalewski chủ sự Thánh lễ Bế mạc Đại hội Giáo lý viên TGP Hà Nội.