Bài & Ảnh: Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn

Lễ Khánh Đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ

Lễ Khánh Đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ trùng dụng Hội Đồng Thường Niên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo diễn ra vào sáng thứ Tư ngày 20/3/2019.