Bài & Ảnh: Bùi Thị Kim Vân

Hiệp Hội Thánh Mẫu: Chuyên đề “Kỹ năng làm việc nhóm”

Vào lúc 10g30 Chúa Nhật 18-11-2018, linh mục phụ tá Giám huấn Hiệp Hội Thánh Mẫu - Phaolô Nguyễn Hữu Thiện đã khai mạc buổi họp.