Bài & Ảnh: Bích Liên

Hội CBMCG TGP Sài Gòn: Hành hương tại Ba Giồng

Ngày 07.9.2018, hội Các Bà mẹ Công giáo TGP Sài Gòn đã tổ chức cho hội viên hành hương Năm Thánh kính Các Thánh Tử Đạo Viêt Nam tại Trung tâm hành hương Ba Giồng.