Bài: Đức Dũng & Ảnh: Phó Bá Cường

Triển Lãm Mỹ Thuật Tôn Giáo & Nhân Văn 5 Năm Nhìn Lại

Vào lúc 18g30 ngày 6/8/2013, tại Hội trường Phaolô Nguyễn Văn Bình đã diễn ra lễ Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật do giáo xứ Mai Khôi và Ban Mỹ Thuật Đa Minh tổ chức.