AP. Mặc Trầm Cung

Lễ Tổng Kết Cuộc Thi Viết "Cùng Mẹ Maria Sống Năm Thánh GHVN 2010"

Vào lúc 8 giờ 30 sáng, ngày 26/11/2010, Gx. Thanh Sơn, giáo hạt Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc tổ chức ngày tổng kết cuộc thi viết: Cùng Mẹ Maria Sống Năm Thánh