Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi - HĐGMVN

Hội nghị học hỏi và đóng góp cho “Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới” về Giới Trẻ tháng 10/2018: “Giới Trẻ, Đức Tin và Phân Định Ơn Gọi”

Từ ngày 9 dến 13/7/2018, Ban Giới Trẻ thuộc Văn Phòng Giáo Dân và Gia Đình của liên HĐGM Á Châu tổ chức hội nghị tại Trung Tâm Mahatai của Dòng Chúa Cứu Thế.