Ảnh: Nam Hùng

Giáo xứ Thiên Ân: Thánh lễ ban bí tích Khai Tâm

Vào lúc 09g30 Chúa Nhật 15.07.2018 linh mục chánh xứ Giuse Lê Hoàng đã chủ sự Thánh lễ ban các bí tích Khai tâm cho 37 anh chị em dự tòng xin gia nhập Kitô giáo, tại giáo xứ Thiên Ân.