Ảnh: Martino Lê Hoàng Vũ

Curia Phú Thọ I: Dâng mình cho Đức Mẹ

Chiều nay thứ Hai ngày 9.4.2018, các hội viên Legio Mariae thuộc Curia Phú Thọ 1 đã về nhà thờ giáo xứ Tân Trang, cùng tham dự ngày Đại hội Acies.