Ảnh: Ban Truyền Thông ĐCV Sài Gòn

Liên tổ 2 Đại Chủng viện Sài Gòn: Sinh hoạt mục vụ

Chúa Nhật 28/10/2018, các chủng sinh thuộc Liên Tổ 02 - ĐCV Thánh Giuse Tổng giáo phận Sài Gòn đã có ngày sinh hoạt mục vụ tại Giáo xứ Hội Nghĩa, Giáo phận Phú Cường.