ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 23 - Tội lỗi và ân sủng

Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, thì Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 22 - Lương tâm

Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người, nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Ngài vang dội trong thẳm sâu lòng họ.

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 18 - Tôi tin xác loài người sẽ sống lại

Trong đức tin Kitô giáo, không có việc nào bị chống đối mạnh mẽ, dai dẳng và quyết liệt cho bằng vấn đề thân xác sống lại.

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 20 - Trời mới đất mới

Theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 19 - Tôi tin sự sống đời đời

Hội Thánh dùng từ “hưởng kiến vinh phúc” để diễn tả việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong vinh quang thiên quốc của Ngài.

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 16 - Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh

Chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta hiểu được Hội Thánh là gì trong mầu nhiệm của mình, và Hội Thánh sẽ như thế nào trong quê hương tương lai: Mẹ Maria là hình ảnh và là khởi đầu của Hội Thánh sẽ được hoàn thành ở đời sau.

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 15 - Hội Thánh Công giáo và tông truyền

“Công giáo” có nghĩa là phổ quát, toàn vẹn. Hội Thánh là công giáo vì (1) trong Hội Thánh có Đức Kitô hiện diện cùng với đầy đủ các phương tiện cứu độ; và (2) Hội Thánh được Đức Kitô sai đến với toàn thể nhân loại, để quy tụ toàn thể nhân loại dưới quyền Đức Kitô là Đầu.

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 14 - Hội Thánh duy nhất và thánh thiện

“Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hi vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép Rửa” (Eph 4,4-6).

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 13 - Tôi tin Hội Thánh

Việc so sánh Hội Thánh với một thân thể làm nổi bật sự gắn bó thâm sâu giữa Hội Thánh và Đức Kitô. Hội Thánh không chỉ được quy tụ quanh Đức Kitô, nhưng còn được nên một với Người và trong Người.

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 12 - Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

Cuối cùng, Giờ của Chúa Giêsu đã đến, Người phó thác thần khí trong tay Chúa Cha (Ga 19,30). Khi sống lại, Người “thổi hơi” ban Chúa Thánh Thần trên các môn đệ (Ga 20,22). Kể từ Giờ đó, sứ vụ của Đức Kitô trở thành sứ vụ của Hội Thánh: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).