ĐGM. Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Cầu nguyện theo Lời Chúa

Ước mong những giờ “Cầu nguyện theo Lời Chúa” sẽ luôn là một khoảng thời gian đặc biệt trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, nhất là của các bạn trẻ