ĐCV Thánh Giuse SG

Chủ đề và chỉ dẫn thực hành cho Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất năm 2019

Lời cầu nguyện của chúng ta là lời nguyện hiệp nhất trong một thế giới bị rạn nứt: đó chính là sức mạnh.