Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Thông báo của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN về việc cầu nguyện cho hoà bình tại Thánh Địa

Tại mỗi giáo xứ và cộng đoàn trong tất cả các giáo phận, trong ngày Chúa nhật Lễ Hiện Xuống này, cùng hợp thông với ĐTC tha thiết cầu nguyện cho hoà bình tại Thánh Địa.

Bài giảng Thánh lễ cầu cho Hoà bình tại Biển Đông (Giáo xứ Tân Hương)

Đã đến lúc mọi người Việt Nam phải cộng tác với nhau để bảo vệ Quê Hương Đất Nước... Đã đến lúc xây dựng lòng tin tưởng vào nhau...

Bài giảng Thánh lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Trước hết chúng ta hãy cùng các cha, các thầy Dòng Chúa Cứu Thế tạ ơn Thiên Chúa, đã cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trải qua một thời gian khá dài với nhiều kinh nghiệm phong phú...

Bài giảng Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình

Chúng ta hãy xin Thiên Chúa, ban Chúa Thánh Thần trên toàn thể Giáo hội tại Việt Nam, để chúng ta có thái độ đúng đắn, trong hoàn cảnh rất tế nhị của Quê hương Đất nước chúng ta hiện nay.

Bài giảng Thánh lễ tạ ơn của Đức Tân Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Anh chị em hãy cầu nguyện thật nhiều cho chúng tôi, để chúng tôi được như lòng Chúa mong ước, và tha thứ các thiếu sót lỗi lầm của chúng tôi trong khi phục vụ anh chị em.

Bài giảng Thánh lễ Phục Sinh cho Thanh Sinh Công (Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn 20.04.2014)

Hôm nay các con mừng kỷ niệm 50 năm HĐGMVN công nhận TSC năm 1964, và 77 năm ngày TSC đến Việt Nam, cha hân hoan cùng mọi người chúc mừng các con.

Bài giảng Thánh lễ vọng Phục Sinh (Nhà thờ Chính toà Sài Gòn 19.04.2014)

Phụng vụ Tối nay mời gọi chúng ta mừng vui lên! Mừng vui lên, vì Chúa đã sống lại thật và đang sống ở giữa chúng ta, mặc dù ta không thấy.