Đức Cha Giám Quản Giuse

Phát biểu khai mạc buổi Gặp gỡ Đại kết

Trong buổi gặp gỡ Đại kết tại Trung Tâm Mục Vụ chiều ngày 22.1.2019, Đức cha Giám Quản đã có phát biểu khai mạc sau đây.