Đồng Xanh Thơ SG

Hội ngộ liên tôn 2018: Cảm tác của thi hữu Đồng Xanh Thơ Sài Gòn

Hợp hoan từ bốn phương trời, Tình yêu kết nối tình người hôm nay. Đệ huynh gặp gỡ trao tay...