Giáo Tỉnh Hà Nội

Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam kính gửi Cộng đoàn dân Chúa nhân dịp kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long

Đúng 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2010 tới đây, lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sẽ được long trọng cử hành tại Hà Nội...

Nhật ký ngày bế mạc cuộc hội ngộ Linh Mục Giáo Tỉnh Hà Nội năm 2010

Đúng 7 giờ sáng GX: Vĩnh Trị, thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định ngày nay. Như đã nói trong Nhật Ký ngày đầu tiên, không thể nói tới Nhà Chung Kẻ Sở mà không nói tới Nhà Chung Kẻ Vĩnh

Nhật ký ngày thứ hai cuộc hội ngộ Linh Mục tại sở kiện năm 2010

Sáng ngày 2/6 Đức giám mục, các Cha trong ban giám đốc và giáo sư, các đại chủng sinh của trường lý đoán, các cô mụ nhà Mến Thánh Giá và giáo dân sinh hoạt bằng giờ kinh Sáng hết sức trang nghiêm

Nhật ký ngày đầu tiên cuộc hội ngộ Linh Mục tại sở kiện năm 2010

Sáng ngày 1/6: 700 linh mục đến từ những miền đất rất khác nhau để tham dự cuộc hội ngộ Linh Mục tại sở kiện năm 2010