Hạt Sài Gòn Chợ Quán

Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 03.2019

Từ nhiều năm nay, mỗi tháng giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 363 - Chúa nhật 3 Mùa Chay - năm C

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 362 - Chúa nhật 1 Mùa Chay - năm C

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 361 -Chúa nhật 8 Thường niên- năm C

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 02.2019

Từ nhiều năm nay, mỗi tháng giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 360 -Chúa nhật 7 Thường niên- năm C

WGPSG -- Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Bàn Cờ: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

Thánh lễ kính  Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày Quốc tế Bệnh nhân, được cử hành 17g30 ngày 11.02.2019 tại nhà thờ giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin số 358 Chúa nhật 5 Thường niên, năm C

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, giúp làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Chợ Quán: Chúc thọ Mùng 2 Tết Kỷ Hợi

Cha sở giáo xứ Chợ Quán Gabriel Trịnh Công Chánh đã chủ sự Thánh lễ Mùng 2 Tết Kỷ Hợi, ngày 06.02.2019 tại nhà thờ giáo xứ.