Truyền Thông

Bài giảng Thánh lễ an táng Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài

Chúng ta nhận ra nơi Đức ông Phêrô một gương sáng rất lớn trong giai đoạn cuối đời. Không những vậy, Đức ông còn là một gương nhân đức sáng ngời trong giai đoạn hăng say hoạt động.

Ủy ban Truyền Thông kính viếng Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài

Sáng thứ Năm ngày 23/04/2015, Đại diện Ủy ban Truyền Thông Xã Hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ban Mục vụ Truyền Thông Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đến Nhà thờ Chính toà Vĩnh Long, kính viếng Đức ông Phê rô Nguyễn Văn Tài và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.