Truyền Thông

Thư Mục tử về Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 50

Xin các giáo xứ tuỳ theo sáng kiến của mình mà cử hành Ngày này tại giáo xứ mình theo ý muốn của Giáo hội, hoặc ít nhất là đọc lá thứ Mục Tử này trong các lễ của 2 ngày CN...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50 Truyền thông và Lòng Thương xót: Một cuộc gặp gỡ đem lại hoa trái

Tự bản chất, tình yêu là truyền thông; tình yêu dẫn đến mở ra và chia sẻ. Nếu con tim và hành động của chúng ta được lòng bác ái và tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy, thì việc truyền thông của chúng ta sẽ có được sức mạnh của Thiên Chúa.

MVTT Gia Đức Thiêm & An Chiếu mừng lễ Bổn Mạng

Thánh lễ do linh mục Chánh xứ Bình Sơn, Đồng hành Nhóm MVTT Hạt Bình An Giuse Nguyễn Văn Long chủ tế. Đồng tế với ngài và chủ giảng có linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền.

Bổn mạng Gia đình MVTT liên nhóm Chí Hòa - Phú Thọ - Tân Sơn Nhì

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.