Truyền Giáo

Ủy ban Loan báo Tin Mừng: Đại hội Truyền giáo Toàn quốc 2010 – Ngày thứ nhất

Đại hội bước vào ngày thứ nhất với các đề tài chính: “Lược duyệt công cuộc Loan báo Tin Mừng tại Việt Nam” và “Loan báo Tin Mừng theo chỉ dẫn của Công đồng Vatican II”.

Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Bộ Truyền Giáo

ĐTC nhấn mạnh: "Hoạt động truyền giáo của Giáo Hội cần được hướng về những trung tâm chủ yếu của xã hội ngàn năm thứ ba. Cũng không nên coi nhẹ ảnh hưởng của nền văn hóa duy tương đối..."

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 83 – năm 2009

Giáo Hội hoạt động, không phải để mở rộng quyền bính hoặc củng cố sự thống trị, nhưng để dẫn đưa mọi người đến với Chúa Kitô, là ơn cứu độ thế giới.

Đại Chủng Viện Thánh Giuse: Ngày quốc tế truyền giáo lần 83

Vào 19g tối nay, thứ sáu 16.10.09, tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse đã diễn ra buổi cầu nguyện Ngày quốc tế truyền giáo lần thứ 83 với chủ đề: "Các dân nước sẽ bước đi theo ánh sáng của Ngài".

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo: 18-10-2009

Ngày 5.9.09, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế Giới truyền giáo lần thứ 83 với chủ đề: ”Các dân nước sẽ ước đi theo ánh sáng của Ngài”.