Truyền Giáo

Tác vụ Văn Hóa

Trong chiều hướng của Công Đồng Vaticanô II, văn hóa có thể được hiểu như môi trường phổ quát của Tin Mừng và việc truyền bá Tin Mừng. Về phần Tin Mừng của Cựu Ước và Tân Ước, nó giả thiết và giải phóng các nền văn hóa như những thực tại đầy tính sáng tạo.

Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng phát động chiến dịch ”Truyền giáo thành phố”

Hôm 11/7, ĐTGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng, đã nhóm phiên họp phát động chiến dịch ”Truyền giáo thành phố”.

ĐTGM Hàn Đại Huy nói về Giáo Hội tại Châu Phi

Trong chuyến đi đầu tiên tới châu Phi, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo đã nói về ấn tượng của ngài đối với Giáo Hội tại Châu Phi.

Hội nghị Các Hội Giáo hoàng truyền giáo

Hội nghị năm nay được tổ chức tại trụ sở chính của Dòng Salésien – Roma với sự hiện diện của 127 thành viên, đại diện cho 130 nước trên thế giới.

ĐTC bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc

ĐTC Bênêđictô XVI vừa bổ nhiệm ĐTGM Fernando Filoni làm tân Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc kế nhiệm ĐHY Ivan Dias.

Loan báo Tin Mừng trong thời đại hôm nay

Chúa Giêsu là một tấm gương của sự hội nhập văn hoá. Trước khi bắt đầu cuộc đời rao giảng. Chúa đã học sống theo những phong tục và tập quán của người Do Thái. Chúa Giêsu đã sống lề luật và tuân thủ theo những quy định của giáo quyền cũng như thế quyền một cách triệt để.

Người dân tộc được rửa tội trong đêm Vọng Phục sinh đông kỷ lục

Hàng trăm anh em dân tộc ở Tây Nguyên đã chịu phép Thánh Tẩy bởi các tu sĩ Phanxicô trong các lễ Vọng Phục sinh tại các nhà nguyện chưa được chính quyền chính thức công nhận.

Cần tận dụng và tạo cơ hội truyền giáo

Là người môn đệ Đức Giêsu, chắc hẳn ai cũng có một mong muốn là làm cho người chưa tin nhận Chúa trở thành môn đệ của Người.

Người giáo dân với sứ mạng truyền giáo

Thợ gặt là ai, nếu không phải là mỗi người chúng ta. Thực tế không ít người cho rằng việc truyền giáo là việc của linh mục và tu sĩ, chứ không phải là việc của tôi.