Gia Đình

Chuyên đề chiều thứ bẩy "Tâm Lý Lãnh Đạo trong Thánh Kinh"

Gs. tiến sĩ LÊ XUÂN HY thuyết trình, 14:00 - 17:00 thứ bảy 8.8.09, tại hội trường lầu 2 Trung Tâm Văn Hóa Đức Tin Công Giáo, số 6 Tôn Đức Thắng, Q1, Tp.HCM

Họp mặt báo cáo & thảo luận về Hội nghị Gia Đình ở Yogyakarta

Ban Mục Vụ Gia Đình TGP.TP HCM đã tổ chức một buổi họp mặt để báo cáo và thảo luận về Hội nghị Gia Đình ở Yogyakarta (Family Symposium Yogyakarta) tại Indonesia

Ban Mục Vụ Gia Đình: Chương trình nói chuyện chuyên đề tháng 7 & tháng 8/2009

Khai giảng ngày 4-7-2009. Thời gian: 8 buổi,  từ 14g đến 17g thứ bẩy (4/7 - 28/8/09). Địa điểm: Hội trường lầu 3, Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM, 6bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

Chương trình Hội Thảo nhân ngày Gia Đình Việt Nam

Chủ đề: MÁI ẤM GIA ĐÌNH, thời gian: 8g – 12g thứ bẩy ngày 27-06-2009, điạ điểm: Hội Trường Lầu 3, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp. HCM, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q. 1. Tp. HCM