Gia Đình

Giới trẻ sống đức tin

Chuyên đề 181 “Giới trẻ sống đức tin” đã khép lại các chuyên đề học tập về Năm Đức Tin của Chương trình Chuyên đề Giáo Dục thuộc Ban Mục vụ Gia đình TGP TPHCM. Đồng thời, mở ra một hướng đi cụ thể, để người trẻ có thể vững tin giữa các trào lưu thế tục.

Chuyên đề 181: Giới trẻ sống đức tin

Tin/Bài liên quan: 

Chuyên Đề 180: Sống chữ Tình và chữ Tin

Trân trọng kính mời quý vị và các bạn tới giao lưu với Nt. Thecla Trần Thị Giồng, Tiến sĩ Tâm Lý qua đề tài: “Sống chữ Tình và chữ Tin”.

Chuyên đề 178: Sống Đức Tin trong gian nan thử thách

Đề tài “Sống Đức Tin trong gian thử thách” đã được mục sư Đoàn Trung Tín - Tổng quản nhiệm Hội thánh Truyền giảng Phúc âm - trình bày lúc 14g30 ngày 21/9/2013, tại hội trường Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, TGP TPHCM.

Chuyên đề 177: Hoa trái của Đức Tin

Sau thời gian nghỉ hè, Chương trình Chuyên đề Giáo Dục thuộc Ban Mục vụ Gia đình TGP TPHCM đã khởi động lại với Chuyên đề khóa 26 “Sống đức tin giữa các trào lưu thế tục”.

Chuyên Đề 175: Hoa trái của Đức tin

Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục Khoá 26: “SỐNG ĐỨC TIN GIỮA CÁC TRÀO LƯU THẾ TỤC”

Trong bối cảnh cuộc sống hiện tại, giữ vững Đức tin và sống Đức tin để làm chứng cho Chúa là việc làm không dễ dàng đối với người tín hữu. Nhiều lúc chúng ta gặp thử thách trong niềm tin, nhưng không biết phải làm sao để kiên vững trong Đức tin.

Chương trình Canh Tân Đời Sống Hôn nhân

Chương trình Canh Tân Đời Sống Hôn nhân lần thứ 21 được tổ chức tại Tu Hội Bác Ái Cao Thái từ ngày 16 đến ngày 18-08-2013.

Hội nghị Thường niên Uỷ ban Mục vụ Gia đình lần IV tại La Vang (13-14-15 tháng Tám 2013)

Uỷ ban Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGMVN phối hợp với Tổng giáo phận Huế, đã có sáng kiến tổ chức thực hiện Hội nghị Thường niên Ủy ban Mục vụ Gia đình lần IV.