Di Dân

TGP. TPHCM: Tuần lễ Di Dân

Tổng Giáo Phận TPHCM đã tổ chức Tuần lễ Di Dân từ ngày 3 đến 10/1/2010. Đặc biệt trong tuần lễ này, có Hội nghị Toàn Quốc lần thứ I về Mục vụ Di Dân của GHVN diễn ra tại Chủng viện dòng Phan-xi-cô

Tìm thấy Chúa nơi những người di trú và khách lạ

Nữ tu Lacey chia sẻ với Zenith kinh nghiệm về những người nhập cư và tị nạn vào dịp Mỹ cử hành Tuần lễ Nhập Cư Quốc Gia, diễn ra từ ngày 3 đến 10.1.2010

Thánh lễ Bế mạc Tuần lễ Di Dân 10.1.2010

Thánh lễ Khai mạc Tuần lễ Di Dân 3.1.2010

Xem Video

Thánh lễ Khai mạc Tuần lễ Di Dân 3.1.2010

Xế trưa ngày 3.1.2010, hơn 6.000 bạn trẻ di dân đã quy tụ về giáo xứ Xuân Hiệp để tham gia sinh hoạt và hiệp dâng Thánh lễ Khai mạc Tuần lễ Di dân

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới di dân và tị nạn

ĐTC kêu gọi tôn trọng các quyền căn bản của người di dân và tị nạn vị thành niên, trong Sứ điệp nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 96

Cơ cấu của Ủy ban Di dân Hội đồng Giám mục Việt Nam

Trong phúc trình gởi cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ngày 26/03/2008, Đức Hồng Y Chủ tịch đã tạm thời phác họa cơ cấu Ban Thường Vụ của Ủy Ban Giám Mục về Mục Vụ Di Dân.