Caritas

Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 60

"Nhịp cầu Caritas" ra đời nhằm mong mỏi quý độc giả hăng hái, mạnh dạn và đóng góp nhiều sáng kiến trong việc đến với anh chị em khó khăn chung quanh chúng ta.

Caritas Sài Gòn: Tĩnh tâm mùa Chay Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Thứ Bảy ngày 27/02/2016, lúc 8 giờ 00, tại nhà thờ giáo xứ Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức, buổi tĩnh tâm Mùa Chay được khai mạc với chủ đề: “Năm Thánh Lòng Thương Xót - Làm Đẹp Tên Gọi Caritas”.

Chương trình Tĩnh tâm Mùa Chay 2016 của Caritas TGPSG

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay của Caritas Sài Gòn như sau: - Thời gian: Thứ Bảy 27/2/2016; từ 7g30 đến 12g30; - Địa điểm: Nhà Thờ Tam Hải - Hạt Thủ Đức.

Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 59

"Nhịp cầu Caritas" ra đời nhằm mong mỏi quý đọc giả hăng hái, mạnh dạn và đóng góp nhiều sáng kiến trong việc đến với anh chị em khó khăn chung quanh chúng ta.

Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 58

"Nhịp cầu Caritas" ra đời nhằm mong mỏi quý đọc giả hăng hái, mạnh dạn và đóng góp nhiều sáng kiến trong việc đến với anh chị em khó khăn chung quanh chúng ta.

Lễ hội Giáng Sinh: “Đến để yêu thương”

Lễ hội Giáng Sinh với chủ đề “Đến để yêu thương” được diễn ra tại Trung tâm Mục vụ ngày 19/12/2015, từ 13g00 đến 20g00, do Caritas Tổng Giáo phận tổ chức.