Ơn Gọi

Khai giảng các lớp tìm hiểu Ơn Thiên triệu

Sáng Chúa nhật 13.09.2014, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM, Ban Mục vụ Ơn gọi đã khai giảng các lớp Dự tu năm học 2015 - 2016.

Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Gọi (2015-2016)

Nộp hồ sơ trực tiếp cho cha đặc trách: linh mục Giuse Đặng Chí Lĩnh, TTMV, 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM. Xin liên lạc trước qua điện thoại, số 0169.7383.214

Chủng sinh dự bị: "Hãy Theo Thầy"

Vào lúc 10g ngày 20/09/2014, tại hội trường Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Cha Inhaxiô Tổng Đại diện TGP Sài Gòn đã chủ tế Thánh lễ khai giảng năm học 2014 – 2015 cho các chủng sinh dự bị.

Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu (2014-2015)

Ban Mục vụ Ơn gọi TGP thông báo mở lớp Tìm hiểu ơn thiên triệu niên khóa 2014-2015. Ghi danh từ ngày 01/08/2014 đến hết ngày 30/08/2014.

Tuyển sinh Ơn gọi Dòng Thánh Thể

Để đón nhận những ơn gọi mới đợt II niên khóa 2013–2014, Ban Tuyển Sinh Dòng Thánh Thể xin gởi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Phụ huynh và các Bạn trẻ thông báo về việc tuyển sinh.