Phong Trào Cursillo

Giới Giáo chức Công Giáo Giáo phận Tp. HCM tham dự khóa tĩnh huấn Cursillo

Lần đầu tiên sau 34 năm gián đoạn, phong trào Cursillo đã mở khóa tĩnh huấn Thủ Đức 1 dành cho nam và Thủ Đức 2 dành cho nữ tại Giáo phận Tp HCM vào tháng 7-09 vừa qua