Legio Mariae

Bản tin Legio Mariae tháng 09.2011

Nội dung: Sinh nhật Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa; Những hình thù của thập giá; 90 năm, Legio Mariae giữa lòng thế giới...

Hội viên Legio Mariae đem nhiều người xích lại gần nhau

Hội viên Legio Mariae từ các giáo phận miền Trung đã giúp người Công giáo và tín đồ các tôn giáo khác hòa giải với nhau, cũng như đưa nhiều anh chị em trở về với Giáo hội.

Bản tin Legio Mariae tháng 12.2010

Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm, từng trải qua các thành công cùng như thất bại trong công tác tông đồ. Nhưng với tinh thần dũng cảm và khiêm nhường, người Legio thấm nhuần phương châm “Thắng không kiêu, bại không nản”.

Bản tin Legio Mariae tháng 11.2010

Chúa Giêsu đang chờ, cần có chúng ta để chiếu dọi ánh sáng và tin tưởng đến cho đời đen tối, đem an ủi đến kẻ sầu khổ, chuyển sự sống cho người đã chết trong tội lỗi…

 

Bản tin Legio tháng 5.2010

Cầu nguyện như sợi dây xích vàng thiêng liêng giúp hội viên nối kết với nhau, hăng hái ra đi làm việc tông đồ cho Chúa và với Mẹ

Bản tin Legio tháng 9.2009

Cầu nguyện như sợi dây xích vàng thiêng liêng giúp hội viên nối kết với nhau, hăng hái ra đi làm việc tông đồ cho Chúa và với Mẹ

Bản Tin Legio tháng 8.2009

Bản Tin Legio tháng 8.2009