Legio Mariae

Comitium Sài Gòn 3: Dâng mình

Comitium Sài Gòn 3 đã tổ chức nghi thức Dâng mình trọng thể cho hội viên các Praesidia trực thuộc lúc 15g00 ngày 25/3/2015, tại nhà thờ Hà Nội, hạt Xóm Mới.

Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Acies 2015

Lúc 8g00 ngày 25/03/2015, Curia giáo hạt Hóc Môn đã tổ chức đại hội tại giáo xứ Bà Điểm với sự tham dự của hơn 600 hội viên Legio, khách mời cùng quý cha.

Lêgio hạt Bình An: Đại hội Dâng mình Acies 2015

Lúc 09 giờ thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2015, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, các hội viên hoạt động và tán trợ Legio Mariae giáo hạt Bình An đã tổ chức Đại hội Acies 2015.

Ngày Truyền thống Legio Mariæ Việt Nam năm 2012

Legio Mariæ Việt Nam vừa mừng ngày Truyền thống năm 2012, kỷ niệm 64 năm hiện diện tại Việt Nam tại nhà thờ giáo xứ Kim Ngọc, giáo phận Phan Thiết.

Legio Mariae Hóc Môn: Đại hội Acies

Lễ Acies được tổ chức vào sáng thứ Hai, 26-3-2012 tại nhà thờ giáo xứ Nam Hưng, với sự tham dự của khoảng 500 hội viên cùng với cha linh giám Curia, 3 cha linh giám Praesidium và các cha đồng tế.

Tổng hội Thường niên Hội đồng Curia Junior Chí Hòa

Sáng thứ Hai 2-1-2012, Hội đồng Curia Junior Chí Hòa tổ chức Tổng hội Thường niên tại giáo xứ Tân Sa Châu, giáo hạt Chí Hòa.

Gx. Hà Nội: Họp bạn Legio Mariae mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ

Lúc 17g00 ngày 08/09/2011, Legio Mariae giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn và tổ chức họp bạn Legio mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ.