Hội các Bà Mẹ Công giáo

Tập san Mẹ Hiền tháng 10.2011

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Tập san Mẹ Hiền tháng 09.2011

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Tập san Mẹ Hiền tháng 08.2011

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Tập san Mẹ Hiền tháng 08.2011

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Xóm Mới: Mừng lễ bổn mạng

Ngày 12/7, kỷ niệm 170 năm ngày Thánh nữ Anê Lê Thị Thành tử đạo, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Xóm Mới đã tổ chức buổi diễn nguyện và hiệp dâng thánh lễ mừng bổn mạng.

Tập san Mẹ Hiền tháng 07.2011

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Tập san Mẹ Hiền tháng 06.2011

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo phận Sài Gòn: Tôn vinh các bà cố

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP đã tổ chức lễ tôn vinh các bà cố của các Giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trong Giáo phận vào ngày 27/5 tại nhà thờ Tân Định.

Hội CBMCG hạt Xóm Mới: Lễ thánh hoá các Người Mẹ

Lúc 19g00 ngày 10/5/2011, toàn thể hội viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Xóm Mới đã quy tụ về Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để long trọng cử hành lễ thánh hoá các Người Mẹ.

Tập san Mẹ Hiền tháng 05.2011

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.