Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Nội san Lửa Mến tháng 4 năm 2015

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Nội san Lửa Mến tháng 11 năm 2014

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Xóm Mới: Thăm quý cha và nữ tu hưu dưỡng

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Xóm Mới đã đến thăm và tặng quà cho quý cha tại Trụ sở An dưỡng Phát Diệm và quý soeur tại Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp vào lúc 08g30 ngày 05/10/2014.