Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Giáo xứ Lạc Quang: Sự hình thành và phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo xứ Lạc Quang được thành lập ngày 05.02.2010 với 78 đoàn viên. Từ đó đến nay, các đoàn viên rất năng nổ trong công tác bác ái...

Giáo xứ Chợ Cầu: Sự hình thành và phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Phạt tạ giáo xứ Chợ Cầu được thành lập từ năm 1972. Đến năm 2008 sáp nhập thành Gia đình PTTT Chúa Giêsu, các đoàn viên rất năng nổ trong công tác bác ái...

Giáo xứ Chợ Quán: Tân hội viên GĐPTTT Chúa Giêsu tuyên hứa

Tám tân hội viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu đã tuyên hứa trong thánh lễ Chúa Kitô Vua do cha sở Phanxicô Xaviê cử hành vào lúc 17g30 ngày 19/11/2016.

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng

Lúc 17g45 ngày 18/11/2016, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo hạt đã tề tựu tại ngôi thánh đường giáo xứ Tân Thái Sơn để hân hoan hiệp dâng Thánh lễ mừng bổn mạng.

Giáo xứ Bàn Cờ: GĐPTTT kỷ niệm một năm thành lập

Lúc 17g30 ngày 19.11.2016 tại thánh đường giáo xứ Bàn Cờ, Cha chánh xứ GB Phạm Minh Đức đã chủ tế thánh lễ kỷ niệm một năm hình thành và phát triển GĐPTTTCG xứ đoàn Bàn Cờ.

Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm TGP Sàigòn: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, bổn mạng Gia đình PTTT Chúa Giêsu TGP được cử hành lúc 09g30 ngày 11.11.2016, tại nhà thờ giáo xứ Tân Chí Linh.

Nội san Lửa Mến tháng 10.2016

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Phú Thọ: Thực thi bác ái

Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Phú Thọ đã tổ chức chuyến thực thi bác ái tại miền Tây và giúp trên 1000 hộp bánh Trung thu cho các cháu vùng cao nguyên.