Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Tập san Lửa Mến tháng 6.2012

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Giáo xứ Tân Đông: Hội Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng

Lúc 17g30 thứ Sáu ngày 20/04/2012, sau Chúa nhật thứ II Phục Sinh, xứ đoàn PTTT xứ Tân Đông đã long trọng dâng Thánh lễ mừng bổn mạng.

GĐPTTT hạt Tân Sơn Nhì: Tôn vinh tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu

Hàng trăm đoàn viên GĐPTTT hạt Tân Sơn Nhì đã tham dự Thánh lễ tạ ơn: “Tôn vinh tình yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu” lúc 17g30 ngày 20/4/2012 tại xứ Bình Thuận.

Tập san Lửa Mến tháng 4.2012

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Ban biên tập và Cộng tác viên Nội san Lửa Mến: Tìm sự “Đồng cảm và chia sẻ”

Ban biên tập Nội san Lửa Mến đã tổ chức chuyến hành hương Đức Mẹ Tà-Pao tại Phan Thiết dành cho quý Cộng tác viên và Ban Chấp hành GĐPT cùng quý khách mời.

Tập san Lửa Mến tháng 3.2012

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Tập san Lửa Mến tháng 2.2012

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Tập san Lửa Mến tháng 1.2012

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Tập san Lửa Mến tháng 12.2011

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Tân Sơn Nhì đã mừng lễ bổn mạng vào ngày thứ Bảy 19-11, tại thánh đường giáo xứ Tân Châu – Thánh hiệu Antôn Padova.