Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

GĐPTTTCG hạt Tân Định: Tuyên hứa và ra mắt tân BCH

Vào lúc 10 giờ Chúa nhật 31-8-2014, tại giáo xứ Bùi Phát, Ban Chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Tân Định đã dâng Thánh lễ Tuyên hứa và ra mắt tân BCH GĐPTTTCG hạt nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Xóm Mới: Mừng bổn mạng

Nhân dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, các xứ đoàn thuộc giáo hạt Xóm Mới đã long trọng mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng các xứ đoàn.

Nội san Lửa Mến tháng 7 năm 2014

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Giáo hạt Hóc Môn: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Gie6su giáo hạt Hóc Môn đã long trọng mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào lúc 9g45 sáng thứ Năm, ngày 26.6.2014 tại giáo xứ Tân Hưng.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Thủ Thiêm: Mừng bổn mạng

Sáng Chúa nhật, ngày 15.6.2014, vào lúc 9g00, tại nhà thờ giáo xứ Thánh Cẩm, hạt Thủ Thiêm, đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Thủ Thiêm đã tổ chức mừng lễ bổn mạng.